OGLAS za prijam radnica za potporu i podršku starijim osobama u nepovoljnom položaju na određeno radno vrijeme, projekt „KAD SE NAŠE RUKE SLOŽE“

Ispis
Kreirano 07 Listopad 2020

Lokalna akcijska grupa Una provodi projekt „Kad se naše ruke slože“ u sklopu natječaja „Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II“ koji je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Partneri na provedbi projekta su Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak i Centar za socijalnu skrb Sisak.

1. RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU - 12 izvršiteljica za područje općine Majur 

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 12 mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području općine Majur


Opis poslova:

 • obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrjeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja, i drugi kućanski poslovi);
 • nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština;
 • pomoć pri odlasku u šetnju;
 • obavljanje drugih svakodnevnih poslova. 

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • najviše završena srednja škola,
 • da se vode u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a.

Kandidatkinje su dužne priložiti:

 1. prijava (vlastoručno potpisana zamolba),
 2. životopis,
 3. presliku osobne iskaznice,
 4. presliku dokaza o završenoj školi,
 5. potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja nakon objave oglasa),
 6. potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

NAPOMENA:

Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

Trajanje radnog odnosa – 12 mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na oglas.

Osobe koje podnesu potpunu i pravodobnu prijavu bit će pozvane na testiranje o čemu će biti obaviještene telefonskim putem.

Vlastoručno potpisane prijave na oglas, potpisane od strane podnositeljice prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se neposredno (osobno) ili putem pošte preporučeno u roku od 8 dana od objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (zaključno do 14.10.2020.), s naznakom:

»Oglas za izbor radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju - ne otvarati«

 na adresu:

Lokalna akcijska grupa Una

Sv. Mihovila 2, Majur

44 430 Hrvatska Kostajnica

O rezultatima natječaja kandidatkinje će biti obaviještene.

 

Impressum

Lokalna akcijska grupa UNA

Sv. Mihovila 2
44430 Majur

Klementina Karanović
predsjednica
098/262-970

Kontaktirajte nas

Pratite nas na Facebook stranici

Područje LAG UNA

LAG UNA pokriva teritorij od 1.046,27 km2 na kojem živi 15.758 stanovnika