OGLAS za prijam radnica za potporu i podršku starijim osobama u nepovoljnom položaju na određeno radno vrijeme, projekt „KAD SE NAŠE RUKE SLOŽE“ za područje općine Dvor

Ispis
Kreirano 09 Studeni 2020

Lokalna akcijska grupa Una provodi projekt „Kad se naše ruke slože“ u sklopu natječaja „Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II“ koji je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Partneri na provedbi projekta su Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak i Centar za socijalnu skrb Sisak.

1. RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU - 17 izvršiteljica za područje općine Dvor  

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 12 mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području općine Dvor


Opis poslova:

 • obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrjeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja, i drugi kućanski poslovi);
 • nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština;
 • pomoć pri odlasku u šetnju;
 • obavljanje drugih svakodnevnih poslova. 

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • najviše završena srednja škola,
 • da se vode u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a.

Kandidatkinje su dužne priložiti:

 1. prijava (vlastoručno potpisana zamolba),
 2. životopis,
 3. presliku osobne iskaznice,
 4. presliku dokaza o završenoj školi,
 5. potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja nakon objave oglasa),
 6. potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

NAPOMENA:

Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

Trajanje radnog odnosa – 12 mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na oglas.

Osobe koje podnesu potpunu i pravodobnu prijavu bit će pozvane na testiranje o čemu će biti obaviještene telefonskim putem.

Vlastoručno potpisane prijave na oglas, potpisane od strane podnositeljice prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se neposredno (osobno) ili putem pošte preporučeno u roku od 7 dana od objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (zaključno do 16.10.2020.), s naznakom:

»Oglas za izbor radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju - ne otvarati«

 na adresu:

Lokalna akcijska grupa Una

Sv. Mihovila 2, Majur

44 430 Hrvatska Kostajnica

O rezultatima natječaja kandidatkinje će biti obaviještene.

 

Impressum

Lokalna akcijska grupa UNA

Sv. Mihovila 2
44430 Majur

Klementina Karanović
predsjednica
098/262-970

Kontaktirajte nas

Pratite nas na Facebook stranici

Područje LAG UNA

LAG UNA pokriva teritorij od 1.046,27 km2 na kojem živi 15.758 stanovnika