LAG UNA do 2020. raspolaže s više od 6 milijuna kuna

Ispis
Kreirano 10 Studeni 2016

Lokalna akcijska grupa ''Una'' je uspješno prošla prijavu na natječaj za PM 19.2., 19.3. i 19.4. iz Programa ruralnog razvoja RH te osigurala sebi i svojim članovima sredstva potpore u iznosu 6.680.184,00 kuna.

Ova sredstva će LAG-u UNA omogućiti daljnji kontinuirani rad koji će se do 2020. godine temeljiti na provedbi projekata planiranih u novoj Lokalnoj razvojnoj strategiji Lokalne akcijske grupe ''Una'' 2014. – 2020., a koja je od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ocijenjena s visokih 88 bodova.

Navedeni rezultat pokazuje da je LAG UNA sa svojim Upravnim odborom, članovima i izabranim konzultantom kvalitetno odradio opsežan proces provedbe pisanja nove strategije, kao i sam proces prijave na natječaj.

LAG UNA je trenutačno u fazi usvajanja potrebitih informacija i opreme od nadležnih institucija kako bi se na najbolji način pripremio za uspješnu provedbu navedenih mjera.

O daljnjem radu, novostima i natječajima, LAG UNA će obavještavati putem svojih službenih stranica i jedinica lokalne samouprave.

 

Impressum

Lokalna akcijska grupa UNA

Sv. Mihovila 2
44430 Majur

Klementina Karanović
predsjednica
098/262-970

Kontaktirajte nas

Pratite nas na Facebook stranici

Područje LAG UNA

LAG UNA pokriva teritorij od 1.046,27 km2 na kojem živi 15.758 stanovnika