''Lokalni energetski dijalog''

Ispis

U 2013. godini Lokalna akcijska grupa ''Una'' je bila partner na projektu ''Lokalni energetski dijalog'' ukupne vrijednosti 142.251,49 eura. Uz LAG UNU, projekt su zajednički proveli Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Zvono uz Kupu i Znanstveno edukacijski centar Višnjan i projektni suradnici LAG Vallis Colapis i LAG Poreština.

Dugoročni cilj projekta je bio osnažiti suradnju između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave i građana u oblikovanju lokalnih politika održivog razvoja i zaštite okoliša.

Kako bi se ojačao lokalni kapacitet za razvoj lokalnih politika, projektni partneri su organizirali treninge za lokalne sudionike i opremili tri lokalna edukacijska centra u Višnjanu (Istarska županija), Sjeverovcu (Sisačko-Moslavačka županija) i Rečici (Karlovačka županija) praktičnim primjerima održivog korištenja energije, kao što su solarni kolektori, kotlovi na biomasu i fotonaponski paneli, a organiziran je i studijski posjet energetski održivoj lokalnoj općini u Europskoj Uniji.

Lokalna vlast, lokalne udruge civilnog društva, institucije, agroturistička poduzetništva i zainteresirani građani bili su putem javnih seminara educirani na temu obnovljivih izvora energije, održive gradnje, energetske učinkovitosti i mjera uštede energije, a sve s ciljem povećanja svijesti javnosti o održivom energetskom razvoju.

Više o projektu i njegovim aktivnostima možete pročitati na stranici http://localenergydialogue.net/.

 

Impressum

Lokalna akcijska grupa UNA

Sv. Mihovila 2
44430 Majur

Klementina Karanović
predsjednica
098/262-970

Kontaktirajte nas

Pratite nas na Facebook stranici

Područje LAG UNA

LAG UNA pokriva teritorij od 1.046,27 km2 na kojem živi 15.758 stanovnika