EU pristup ruralnom razvoju - LEADER

Ispis
Hitovi: 7042

LEADER - „Links between actions for the development of the rural economy" („Veze između akcija u ruralnom razvoju“) predstavlja Inicijativu Europske Zajednice za mobiliziranje i provedbu ruralnog razvoja u ruralnim zajednicama kroz lokalna javno-privatna partnerstva („Lokalne akcijske grupe"). Namjera mu je pomoći ljudima, udrugama, poduzećima i ostalim potencijalnim čimbenicima u ruralnim područjima da razmotre potencijal svojeg područja te potaknu provedbu integriranih, kvalitetnih i originalnih strategija održivog razvoja. U okvirima Republike Hrvatske kao zemlje pred-pristupnice Europske Unije, LEADER je uklopljen u IPARD program pod mjerom 202.: Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja. Važnost LEADER metode u kontekstu lokalne razvojne strategije prepoznata je diljem Europe, gdje postoji puno primjera koji pokazuju kako se lokalne razvojne strategije mogu razvijati pomoću LEADER financiranja, te kako one mogu pozitivno utjecati na sveukupni gospodarski razvoj

LEADER se prvi put počeo provoditi 1991. i evoluirao je tijekom vremena, zajedno sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom. Postao je integralni dio politike ruralnog razvoja, ohrabrujući sudjelovanje na lokalnoj razini u osmišljavanju i provedbi strategija održivog razvoja. Donio je ruralnim zajednicama EU alate za aktivno uključivanje u kreiranje vlastite budućnosti te je dao dobre rezultate u različitim situacijama i područjima, pridonijevši prilagođavanju ruralnih politika specifičnostima ruralnih prostora. Suradnjom LAG-ova pokrenuto je gotovo tisuću lokalnih i više od tristo prekograničnih projekata.

U sadašnjem programskom razdoblju EU (2007.-2013.) LEADER više nije poseban pristup, već dio zajedničke politike koja se provodi nacionalnim/regionalnim Programima ruralnog razvoja. To otvara nove mogućnosti za šire prihvaćanje pristupa LEADER te za širi raspon aktivnosti u ruralnim krajevima. LEADER ohrabruje ruralne krajeve na istraživanje novih načina promišljanja i djelovanja kako bi postali i ostali konkurentni, najbolje iskoristili svoje resurse i prebrodili izazove, npr. starenje stanovništva, niska razina pružanja usluga ili nemogućnost zapošljavanja. Radi se o holističkom pristupu rješavanja ruralnih problema. Prepoznaje se da ruralni razvoj nije samo selo i poljoprivreda - pored konkurentnosti u proizvodnji hrane, treba očuvati okoliš i kreirati mogućnosti za zapošljavanje lokalnog stanovništva. Za to su potrebne specifične vještine, odgovarajuće tehnologije i usluge, kako bi se kreirale mjere prema stvarnim potrebama određenog kraja.

Pristup LEADER omogućava promišljanje i rješavanje razvojnih problema kroz nove oblike partnerstva i povezivanje aktivnosti. LEADER ohrabruje socio-ekonomske aktere da rade zajedno, proizvode dobra i pružaju usluge koje generiraju dodane vrijednosti u razvoju lokalnog područja. Pristup baziran na specifičnosti prostora i na pristupu „odozdo“, uključujući lokalnu zajednicu i prepoznavanje vrijednosti lokalnih resursa, pokazao se kao nov način stvaranja mogućnosti zapošljavanja i poticanja razvoja poduzetništva u ruralnim krajevima.

Načela pristupa LEADER:


Za uvođenje i provedbu LEADER programa u Hrvatskoj zaduženo je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, unutar kojeg djeluje IPARD Agencija kao njezino provedbeno tijelo nadležno za slijedeće vrste aktivnosti u pogledu njegove provedbe:


Odobreni LAG-ovi nakon sklapanja ugovora s IPARD agencijom dobiti će mogućnost sufinanciranja prihvatljivih troškova unutar tri podmjere: